Acheiria

Ахерия (acheiria; a- - отрицателна. Част + гръцки. Chcir - ръка) - една от аномалиите в развитието, проявяваща се с недоразвитие или липса на ръка.