Биосинтеза на протеини

Протеинова биосинтеза - комплекс от реакции на полимеризация на аминокиселини в полипептидната верига на протеинова молекула, която се среща в рибозомите (специализирани органели в клетките); нарушаването на биосинтезата на протеина е причина за много заболявания на растения, животни и хора.